Hållbarhet och CSR
Tillsammans kommer vi längre!

Hållbarhet

Att ta hand om vår jord och våra medmänniskor är något vi måste hjälpas åt med. För oss som företag är det viktigt att vi anpassar oss till miljö och klimatförändringar, att vi skapar värde och tar vara på mänskliga och materiella resurser.

Social hållbarhet
Vår personal är DC Syds mest värdefulla resurs – deras hälsa och välmående är viktigt för oss! Vi arbetar därför med:
• Kollektivavtal
Justa anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag och dagliga pauser för fysisk aktivitet
• Skyddskläder
• Skyddsombud och skyddsronder

Vi arbetar också löpande med att motverka diskriminering, främja mångfald och för att hjälpa våra medmänniskor in på arbetsmarknaden – läs mer under CSR.

Miljömässig hållbarhet
På DC Syd pågår ett ständigt arbete med att hitta alternativ som är mer miljömässigt hållbara.
• Som kund hos oss har du oftast möjlighet att välja mer miljövänliga lastmile-transporter i större städer.
• Vårt utbud av återvunnet emballage och förpackningstillbehör växer i takt med att våra kunder efterfrågar en mer cirkulär ekonomi och miljömässigt hållbara lösningar.
• Vi arbetar sedan 30 år med fyllnadsgraden i yttre emballage och strävar efter att skicka så lite luft som möjligt.
• De produkter, emballage med mera som inte kan återanvändas återvinner vi på ett miljövänligt sätt och enligt gällande regelverk.
• DC Syd följer gällande lagar och förordningar avseende miljö inklusive källsortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vår strävan är att vara ett välmående företag, att arbeta långsiktigt och resurseffektivt och att i så stor utsträckning som möjligt återanvända och återvinna.

CSR

Vi anser att svenska företag bör vara mer delaktiga i att skapa ett tryggt och välmående samhälle. Genom att kontinuerligt delta i olika projekt för att förbättra situationen för våra medmänniskor vill vi bidra till en ljusare framtid. Ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, nationell, regional och kommunal politik samt inte minst privata initiativ är en förutsättning för att miljö- och samhällsarbete ska bli framgångsrikt. 

Här är ett par av de projekt vi deltar i just nu:

• Polisens hundenheter
Hundenheter har tillgång till våra fastigheter dygnet runt. Eftersom våra fyrbenta vänner behöver träning så kan poliser som har lägre belastning vissa av dygnets timmar komma till oss och träna i riktig miljö – även om klockan är tre på natten. Detta bidrar också till ökad trygghet i vårt närområde då polisen är mer närvarande här.

• Arbetsförmedlingen i Skåne
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att försöka få ut fler människor från långvarig arbetslöshet till arbetslivet. Vi hjälper till med utvärderingar och rekommendationer, och har glädjande nog även anställt en del av vår personal via detta projekt.

Har du ett projekt?
DC Syd letar ständigt efter nya spännande och intressanta sätt att förbättra för vårt samhälle. Har du något som du brinner för och som vi kan hjälpa till med? Vi vill göra mer, kontakta gärna oss!