POLICY OCH CSR
Vad vi står för och vad vi vill uppnå tillsammans med våra kunder!

CSR - Tillsammans kommer vi längre

Vi anser att svenska företag bör vara mer delaktiga i att skapa ett tryggt och välmående samhälle. Genom att kontinuerligt söka och delta i olika projekt för att förbättra situationen för våra medmänniskor vill vi bidra till en ljusare framtid. Här är en del av de projekt vi deltar i just nu.

 

Polisens hundenheter

Träning, träning, träning

Polisens hundenheter har tillgång till våra fastigheter dygnet runt. Eftersom våra fyrbenta vänner behöver träning så kan poliser som har lägre belastning vissa av dygnets timmar komma till oss och träna i riktig miljö. Även om det är klockan tre på natten. Detta bidrar också till ökad trygghet i vårt närområde då polisen är mer närvarande här.

 

Arbetsförmedlingen i Skåne

Alla mår bättre av att känna ansvar

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att försöka få ut fler människor från långvarig arbetslöshet till arbetslivet. Vi hjälper till med utvärderingar och rekommendationer, och har glädjande nog även anställt en del av vår personal via detta projekt.

 

HAR DU ETT PROJEKT?

Vi vill göra mer!

DC Syd letar ständigt efter nya spännande och intressanta sätt att förbättra för vårt samhälle. Har du något som du brinner för och som vi kan hjälpa till med? Ta gärna kontakt med oss!

Arbetsmiljö

Eftersom vi är ett marknadsorienterat företag är vår personal den mest värdefulla resursen och deras kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster och integrerade tjänster. Vi strävar mot att utveckla kunskapen och förmågan hos vår personal, där de flesta av dem har viktiga tekniska kvalifikationer. Så vår personals utveckling, välmående och trivsel är alltid prioriterad!

 
 

Ekologisk hållbarhet

Att ta hand om vår jord är något vi måste hjälpas åt med. Allt som kan återvinnas ska återvinnas!

Som kund hos DC Syd har du oftast möjlighet att välja mer miljövänliga lastmile-transporter i större städer. Vårt utbud av miljövänligare transporter arbetar vi kontinuerligt med. 

Vill du använda större andel återvunnet förpackningsmaterial? Absolut, det fixar vi! Vårt utbud av återvunna emballage och förpackningstillbehör växer i takt med att våra kunder efterfrågar en mer och mer cirkulär ekonomi och ekologisk hållbara lösningar!

Ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, nationell & kommunal politik samt inte minst privata initativ är en förutsättning för att miljö- och samhällsarbete skall bli framgångsrikt.