Retur- och Reklamationshantering

Vi förstår vikten av värdeskapande returhantering och arbetar därför med returlogistikens 5R – en modell för att öka både kundnöjdhet och lönsamhet, och minska negativ miljöpåverkan.

  • Return – Produkter som returneras med anledning av ångerrätt, reklamation eller ska bytas kontrollerar vi för att se om den kan säljas igen.
    Defekta produkter som härleder till produktion eller frakt kan vi reklamera till producent, leverantör eller speditör.
  • Recall – Procedurer för när defekta produkter återkallas av producent eller leverantör och när kunden ska kompenseras eller ersättas.
  • Repair, Reuse, Remanufacturing – Vi kan återställa produkter och åtgärda mindre defekter så att delar eller hela produkten kan återanvändas eller säljas på nytt.
  • Repackage – Returnerade produkter utan defekter ompaketerar vi för återförsäljning.
  • Recycle – De delar av produkten som inte kan återanvändas återvinner vi på ett miljövänligt sätt och enligt gällande regelverk för respektive produkt.


Vi följer varje enskild kunds hanteringsinstruktioner och krav på dokumentation. I vår returprocess görs ankomstregistrering, kvalitetskontroll och tydlig dokumentering av returprodukterna. Även foto- eller filmdokumentation av returprodukterna kan ombesörjas. Vi kan göra återbetalningar i ditt affärssystem och sköta uppföljning av kundernas återkoppling. Genom vårt lagerhållningssystem finns statistikverktyg som kan hjälpa till vid efteranalys.