System och Integrationer

Integration mellan e-handelsplattform, lagersystem (WMS) och affärssystem har blivit allt viktigare för automatiserade och kostnadseffektiva flöden som dessutom blir både snabbare och säkrare.

Lagerhanteringssystem (WMS)
Genom vårt internetbaserade lagerhanteringssystem har du full insyn och tillgång till din lagerinformation. Där kan du även registrera order, kontrollera lagersaldon, skapa fakturaunderlag med mera. Orderstatusen kan ni följa i vår webbaserade kundportal.
Vill du koppla ihop din e-handelsplattform med vårt lagerhanteringssystem så att orderna i webbutiken genererar en plockorder direkt – kan vi hjälpa dig med det. Även utan integration är vårt webbaserade gränssnitt lätt för kunden att sköta. Ni bestämmer vilken plockprincip vi ska följa, FIFO, LIFO med flera, så programmerar vi lagerhanteringssystemet där efter. 

API
Vårt lagerhanteringssystem har färdiga integrationer och API:er till de flesta e-handelsplattformar och flertalet affärssystem som gör det enkelt att skicka information mellan vårt WMS och dina system. En integration ger både våra kunder och slutkunder värdefull information om lagerstatus och leverans samt effektiviserar orderhanteringen. 

Transportadministrationssystem (TA/TM)
När en order packats bokar vi frakt i vårt transportadministrationssystem (TA/TM). Leveransinformation skickas då till slutkund.