Tjänster
Du fokuserar på din kärnverksamhet - vi sköter ditt lager och din logistik

Fokusera på att sälja, resten fixar vi!

Vår mission är att hela tiden förbättra och underlätta våra kunders möjligheterna att sälja mer med bästa möjliga logistikservice för att våra kunder ska kunna växa med oss långsiktigt och hållbart!

Vi utvecklar våra tjänster löpande och i nära samarbete med våra kunder. Från ett stort antal av tjänster och produkter sätter vi samman unika helhetslösningar. Vi avlastar dig gärna med så många arbetsmoment som möjligt, för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet och bli mer lönsam.

Då växer vi tillsammans!

Helhetskonceptet

Vi kan hjälpa dig med det mesta!

Varför inte då låta oss sköta allt det där andra?

Låt DC Syd jaga leveranstider eller borttappade paket, ta reklamationssamtalen från kunder, se till att din faktura verkligen blir betald, sköta inventeringen med revisorn, lagra och skicka ditt mässutrustning. Allt för att du ska kunna fokusera på det väsentliga; försäljningen!

KUNDTJÄNST

Vi svarar i din telefon

Eftersom vi skickar paketen, vem är då mer lämpad att svara på frågor om dessa? Eget direktnummer? Inga problem!

Kan ni FBA-preppa?

Snart ett välkänt begrepp i Sverige

Många vill sälja via Amazons plattform, men få känner till allt som krävs för att leverera dit. Vi kan detta.

Kvalitetskontroll

Ibland behövs ett extra par ögon

Vissa brancher är känsligare än andra. Vi kan besiktiga dina produkter efter era specifikationer. Så att kunden alltid får en fullgod produkt.

Dropshipping

Säkra dina affärer till en låg kostnad, utan större dröjsmål!

Dropshipping är en smart logistiklösning om du vill marknadsföra och sälja produkter utan att behöva lagerhålla varorna. Men var medveten om risken för eliminering av mellanhänder! Köp direkt från producent eller grossist och skicka till DC Syd så märker vi om och skickar till din slutkund. Då ser din slutkund inte vem som tillverkat eller sålt varorna till dig och kan då inte kontakta dem direkt för ytterligare köp. Du behåller affärsrelationen! Du behöver inte heller oroa dig för att producenten eller grossisten säljer direkt till slutkunden utan att du får information och ersättning. Du behåller affärsrelationen! Så fort en leverans kommer splittrar vi sändningen och skickar sedan ut den till dina kunder. Vi kan även vänta in andra leveranser från dina leverantörer för att kunna samleverera dem för en lägre total fraktkostnad till dina kunder. Många av våra kunder använder våra transportplaneringstjänster tillsammans med dropshippingtjänsten för att få billigare importfrakter. Behovet av tullhantering, kvalitetskontroll eller enklare returvägar gör att en nationell partner som DC Syd underlättar hanteringen.

FARLIGT GODS

ADR, IMDG & DGR

Regelverket för transporter av farligt gods ändras och utökas hela tiden. Produkter som för något år sedan kunde skickas med flyg är nu reglerade. Vi kan detta, och är certifierade att utföra packningen.

Digitala lösningar

WMS; rapportering & spårbarhet

dag är kompletta integrationer mellan e-handel, lagersystem och affärssystem nästan lika viktiga funktioner som det fysiska plocket är. Det underlättar inte bara vår hantering utav gods och order utan ger både kund och konsument värdefull information om lagerstatus och leverans. Våra WMS-system är byggda med detta i fokus. Vi har kopplingar färdiga till de flesta e-handelsplattformar och flertalet affärssystem. Integrationer som tidigare tog många timmar i anspråk är idag väl förberett och de flesta problem hanterade. Även utan integration är vårt webbaserade gränssnitt lätt för kunden att sköta. Teknik som helt enkelt är enkel att hantera.

KAMPANJER

Reklamkampanjer, premieutskick, mäss-, & eventuppföljning

Vi har stor erfarenhet när det gäller hantering av kampanjer. mäss-, & eventuppföljning, premieutskick etc. Vi kan hjälpa er med allt ifrån framtagning av reklammaterial och utskickslistor, sortering och packning av materialet och allt annat ni kan behöva hjälp med för att lyckats med era projekt.