Frakt och Distribution

Vi vet hur stor och betydande roll leveransen har för våra kunder och deras kunders köpupplevelse!

Frakt
Våra fantastiska kollegor hjälper dig med import och införtullning, lossning och lastning av containers, palläggning och godsmärkning, inleveranser och kvalitetskontroll av godset. Vi hanterar containers både på trailer och med SIMA-lift. Vi kan också förvara din container här om du vill samlasta med produkter som anländer senare.

Distribution
När, var och hur leveranserna sker är viktiga faktorer för slutkunder, de vill ha stor frihet och valmöjlighet. Våra distributionstjänster är bland de viktigaste och mest prioriterade delarna i vårt tjänsteutbud.

När en order packats och återrapporterats bokar vi omgående frakt. Med tillgång till flera olika leveransalternativ och utlämningsställen kan vi tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda en stor flexibilitet, hög leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Vi erbjuder förmånliga avtal för transporter av stort och smått till världens alla hörn!

För att möta varje kunds unika krav och önskemål har vi dedikerad personal som löpande utvecklar och förbättrar våra distributionserbjudanden baserat på pris, ledtider, spårbarhet, leveransflexibilitet, hållbarhet, returtjänster med mera.

Lager i Ystad
Men närhet till samtliga fyra transportslag är vårt lager strategiskt placerad både för inkommande gods och för vidare distribution.
Vår placering gör att vi smidigt kan fungera som lager åt butiker i hela Öresundsregionen med möjlighet att leverera inom ett par timmar. Vi är också placerade nära de stora transportbolagens omlastningscenter, vilket innebär en stor flexibilitet vid sena och brådskande order.
Uppstår behov anordnar vi specialleverans direkt till transportörens omlastningscenter!

Farligt gods – IMDG – ADR – DGR
Våra transportpartners garanterar en hög leveranskvalitet och följer gällande lagar och föreskrifter för farligt godstransporter. Vi lagrar och hanterar farligt gods i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng samt ADR-S. ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Läs mer på MSBs hemsida.