Frakt och distribution

Vi vet hur stor och viktig roll leveransen spelar för våra kunder och deras kunders köpupplevelse!

När, var och hur leveranserna sker är en viktig faktor för våra kunders kunder, de vill ha stor frihet och valmöjlighet. Vår frakt och distributionstjänst är en av de viktigaste och mest prioriterade delarna i hela vårt tjänsteutbud.

Med tillgång till de största ombudsnätverken i regionen samt alla olika sorters transportlösningar kan vi, tillsammans med våra väl utvalda samarbetspartners, erbjuda en hög flexibilitet, hög leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Oavsett om det ska skickas enstaka små paket eller containerlaster till granntomten eller till andra sidan jordklotet, så löser DC Syd det!

För att möta varje kunds unika krav och önskemål har vi dedikerad personal som löpande utvecklar och förbättrar vårt frakterbjudande baserat på ledtidskrav, pris, spårbarhet, flexibilitet, kvalité, returtjänster etc..

Vi är etablerade perfekt geografiskt för gods som kommer in från kontinenten via Ystads hamn för att, efter avrop, skeppas vidare för distribution inom hela Norden. Närheten till hela Skåne och Öresundsregionen gör också att vi smidigt kan fungera som lager åt butiker i hela regionen med möjlighet att leverera inom ett par timmar!

Det har alltid varit viktigt för oss att inte skicka luft. Därför beaktar vi alltid fyllnadsgraden av både containers och paket för att minimera miljöpåverkan.

Vi kan både hantera farligt gods och transportera farligt gods!