Hyra lager

Oavsett om ni behöver en kortsiktig, långsiktig eller skräddarsydd lagerlösning för större volymer eller enstaka pallar så hjälper vi er med vår flexibla lagringstjänst.

DC Syds flexibla personalstyrka gör att vi kan hantera dina säsongstoppar. Era produkter hanteras på våra RENA lager i enlighet med våra rutiner samt dina krav och önskemål. Våra lager hanterar allt från mindre produkter och hela pallar till bulkvaror och skrymmande produkter både inom- och utomhus. Vi har även speciallösningar för E-handel och gods med speciella krav. Det kan vara produkter som exempelvis vara läkemedel, livsmedel, alkohol och farligt gods.

Farligt gods – IMDG – ADR – DGR
Vi lagrar och hanterar farligt gods i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng samt ADR-S. ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Läs mer på MSBs hemsida.

Vid utgående leveranser följer era riktlinjer gällande plockprinciper och anpassar arbetet därefter, exempelvis

  • FIFO (First In, First Out), – Först in, först ut
  • FEFO (First Expired, First Out) – Tidigast utgångsdatum, först ut
  • LIFO (Last In, First Out) – Sist in, först ut


Säkerhet
Era produkter lagerhålls i våra säkerhetsklassade lager som håller en hög säkerhet, skyddsklass 2. Skyddsklass 2 är en gradering av skalskyddet som ställer höga krav på bl.a. portar, dörrar, fönster. Vi har även stängslat in området utanför lagerbyggnaden och har avancerade passersystem, brand- och inbrottslarm. Vårt lager består av klimatkontrollerade lokaler med livsmedelstillstånd och har ett omfattande skadedjursskydd, allt för att era produkter ska vara säkra hos oss.

Terminaltjänster
Utöver lagring erbjuder vi ett stort antal lager- och terminaltjänster. Våra fantastiska kollegor hjälper er med 
import och införtullning, lossning och lastning av containers, kvalitetskontroll vid inleverans, palläggning och godsmärkning, omlastning, dropshipping, crossdocking och annat ni behöver!

VMI – Vendor managed inventory
Låt oss sköta era inköp och se till att ni alltid har korrekta volymer i lager – allt efter parametrar bestämda i samråd med er.