Hyra lager

Tillväxtproblem, har du växt ur ditt lager, garaget eller källaren och behöver större lageryta?

Är ditt lager för litet när säsongens varor levererats och för stort när de är utskickade, behöver du mer flexibilitet? Måste du modernisera ditt lager för att hänga med i konkurrensen?

Är det svårt att hitta rätt personal till lagret? Problem med bemanningen på lagret vid semester, VAB och sjukdom?

Oavsett om du behöver en kortsiktigt, långsiktigt eller skräddarsydd lagerlösning så hjälper vi dig med vår flexibla lagringstjänst. Oavsett om ditt företag behöver en lagerlösning för större volymer eller för enstaka pallar! Vi hanterar containers både på trailer och med SIMA-lift. Vi kan också förvara din container här om du vill samlasta med produkter som anländer senare. Vi lossar både lösgods och pallar från containers samt lastbilar. DC Syds flexibla personalstyrka gör att vi kan hantera dina säsongstoppar. Dina produkter hanteras på vårt RENA lager i enlighet med våra rutiner samt dina krav och önskemål.

DC Syds RENA lager hanterar alla typer av produkter. Mindre förpackningar på plockhylla, hela pallar inom standardmåtten för pallställ. Bulkvaror och skrymmande produkter lagrar vi på våra bulklager dvs på fria ytor, både inomhus och utomhus. Det finns i princip inga varor vi inte kan lagra.

Genom vårt internetbaserade lagerstyrningssystem (WMS) har du full insyn och tillgång till din lagerinformation samt kan registrera order, kontrollera lagersaldon etc.! Vill du koppla ihop din e-handelsplattform med vårt lagerstyrningssystem så att orderna i webbutiken genererar en plockorder direkt, så hjälper vi dig med detta. Vårt WMS har ett standardiserat gränssnitt för integrationer (API) för att enkelt kunna skicka information mellan det och dina system. Inkommande leveranser inspekteras för att upptäcka defekter och skador. Sedan registrerar vi alla artiklar serienummer, tillverkningsdatum etc i Ongoing, vårt lagerstyrningssystem eller WMS (Warehouse management system).

Dina produkter lagerhålls i våra säkerhetsklassade lager som håller en hög säkerhet, skyddsklass 2. Skyddsklass 2 är en gradering av skalskyddet som ställer höga krav på bl.a. portar, dörrar, fönster. Vi har även stängslat in området utanför lagerbyggnaden och har avancerade passersystem, brand- och inbrottslarm. Vårt RENA lager består av klimatkontrollerade lokaler med livsmedelstillstånd och har ett omfattande skadedjursskydd, allt för att dina produkter skall vara säkra hos oss.

Vi erbjuder på vårt RENA lager, förutom lagring, ett stort antal lager- och terminaltjänster. Våra fantastiska kollegor hjälper dig med import och införtullning, lossning och lastning av containers, palläggning och godsmärkning, inleveranser och kvalitetskontroll av godset, ompackning, varuförädling, monterings- och förpackningstjänster, plock och pack, omlastning, dropshipping, crossdocking, utskick och distribution, returhantering och allt annat du behöver! Vi har även speciallösningar för E-handel och gods med speciella krav. Det kan vara produkter som exempelvis vara läkemedel, livsmedel, alkohol och farligt gods.

Vi är etablerade perfekt geografiskt för gods som kommer in från kontinenten via Ystads hamn för att, efter avrop, skeppas vidare för distribution inom hela Norden. Närheten till hela Skåne och Öresundsregionen gör också att vi smidigt kan fungera som lager åt butiker i hela regionen. Vi har också nära till de stora transportbolagens omlastningscenter, vilket innebär en stor flexibilitet vid sena och brådskande order.

Utgående leveranser följer dina riktlinjer gällande plockprinciper, bl.a. ”Först in, först ut” (First In, First Out – FIFO), ”Tidigast utgångsdatum, först ut” (First Expired, First Out – FEFO), ”Sist in, först ut” (Last In, First Out – LIFO).

Det är du, dina varor och dina regler som bestämmer – DC Syd anpassar arbetet därefter!